x

نرم افزار همراه

برای مشاهده نرم افزار های تلفن همراه ما روی دکمه زیر کلیک کنید


مشاهده

برنامه خاموشیهای احتمالی ناشی از مدیریت بار در صورت اعلام دیسپاچینگ ملی مورخ ۹۹/۱۱/۰۷

image_pdfimage_print

برنامه خاموشیهای احتمالی ناشی از مدیریت بار در صورت اعلام دیسپاچینگ ملی مورخ ۹۹/۱۱/۰۷

 

ردیف زمان   برنامه خاموشی ها
۱ ساعت ۸:۳۰الی ۱۰:۳۰ دانلود فایل
۲   ساعت ۱۰:۳۰ الی۱۲:۳۰ دانلود فایل
۳   ساعت ۱۵ الی۱۷ دانلود فایل
۴   ساعت ۱۷ الی ۱۹ دانلود فایل
۵   ساعت ۱۹ الی ۲۱ دانلود فایل