بهینه سازی تعویض سطح مقطع هادی در شبکه های توزیع برق فشار متوسط هوایی در شهرستان بانه

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان صلاح قادری در تشریح این خبر گفت: یکی از عوامل موثر بر فرسایش هاديها زمان قرار گرفتن در معرض شرایط جغرافیایی سخت نظیر، تابش آفتاب، باران، یخ زدگی و … می باشد که متناسب با عمر هادي است. این شرایط جغرافیایی بر پارامتر هاي هادي از جمله مقاومت تاثیر نامطلوب گذاشته و اولا در نامناسب شدن ولتاژ و جریان شبکه نظیر افت ولتاژ بیش از حد، افزایش تلفات و … تاثیر گذار بوده و ثانیاً نتایج حاصل از توزیع  بار را روي شبکه هاي توزیع که بر اساس پارامترها هاديهاي استاندارد صورت میگیرد، تقلیل میدهد به نحوي که نتایج میتوانند کاملاً دور از انتظار باشند.

وی در ادامه اذعان داشت:با توجه به شرایط آب و هوایی چهارفصل در این شهرستان شاهد فرسودگی هادیهای شبکه هستیم که این فرسودگی هادي ها در شبکه توزیع، باعث ایجاد افزایش تلفات، کاهش شاخص هاي قابلیت اطمینان و ایمنی می گردد.

وی در ادامه از شروع فاز نخست پروژه تعویض سطع مقطع و تعویض هادی های فرسوده شبکه فشار متوسط در فیدر گلشهر این شهرستان خبردادوگفت: باتوجه به اینکه اجرای این پروژه میبایست در کمترین زمان ممکن انجام گرددبنابراین انجام مانورشبکه،جابجایی بار و اجرای این پروژه در ساعات اولیه صبح با تعویض مقدار 680 متر شبکه فشار متوسط هوایی با اعتباری بالغ بر 880 میلیون ریال تعویض و بازسازی گردید.

قادری در پایان خاطرنشان کرد:امید است با اجرای فاز دوم این پروژه قبل از آغاز فصل پیک سال آینده و تعویض هادی های فرسوده و دارای سطح مقطع پایین در فیدر گلشهر ،پایداری  مطلوب تر و مد نظر حاصل شود .