x

نرم افزار همراه

برای مشاهده نرم افزار های تلفن همراه ما روی دکمه زیر کلیک کنید


مشاهده

فراخوان عمومی انتخاب و انتصاب مدیران توزیع برق شهرستان ها

image_pdfimage_print

 

بازگشت به نامه شماره ۱۱۹۵ / ۱۱ مورخه ۳۱ / ۰۳ / ۱۳۹۹ مدیرعامل محترم شرکت توانیر با موضوع ابلاغ « دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی » موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰ / ۵۰ / ۱۳۶۰۳ / ۹۹ مورخه ۱۲ / ۰۳ / ۱۳۹۹ وزیر محترم نیرو ، به پیوست « دستورالعمل داخلی تدوین شده جهت انتخاب و انتصاب مدیران بویژه در رده های میانی شرکت و علی الخصوص جهت انتخاب مدیران توزیع برق شهرستان های تابعه » جهت مطالعه ارسال تا ضمن ایجاد فرصت های برابر و بهینه برای بهره مندی از توان نیروهای متخصص داوطلب خدمت که واجد شرایط احراز عمومی و تخصصی هستند ، در صورت داشتن شرایط احراز و تمایل به قرار گرفتن در فرایند ارزیابی و سایر مراحل این فراخوان ، نسبت به تکمیل فرم های شماره ۱ و ۲ پیوست اقدام نموده و حداکثر تا تاریخ ۲۰ / ۰۱ / ۱۴۰۰ مدارک و مستندات مورد نظر را به حوزه معاونت منابع انسانی شرکت توزیع ( دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل ) ارسال فرمائید .

 

 


دانلود اسناد مرتبط

ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری